Čo znamená DEN ?

Na obaloch pančúch a pančuchových nohavíc sa často stretávame s výrazom "DEN".

Mohli by sme sa spýtať, či je dôležité toto číslo pri nákupnom rozhodovaní a aké informácie obsahuje.

Odpoveď je jednoznačne áno, je dôležité!

"Den" je jednotka, ktorá určuje hrúbku priadze. Hodnota sa vypočíta na základe hmotnosti priadze na danú dĺžku. Čím nižšia je hodnota den, tým sú pančuchy jemnejšie.


Pančuchy môžeme rozdeliť podľa ich funkcie do nasledovných kategórií:

  • Na slávnostné príležitosti: 8-10den
  • Pre každodenné použitie: 15-20den
  • Na prechodné obdobie: 30-40den  
  • Na zimné obdobie: 60-100den
  • K sukni, aj pre tých, ktorým je zima: 200-500den

Hore uvedená kategorizácia sa dá použiť pri pančuchách bez chodidla (legíny) a pri ponožkách.